Het Kerkelijk Jaar

 

 

Hoe is het jaar ingedeeld? Dat is niet in alle kerken hetzelfde, en dat is ook niet altijd hetzelfde geweest. In de vroeg-christelijke kerk volgde men de Bijbelse kalender, met de Bijbelse feesten, zoals die onder de Joden en de Messiasbelijdende Joden nog altijd [of misschien beter gezegd: weer] wordt gevolgd. Er zijn ook daar [bij de Joden als bij de Joden-christenen] onderlinge verschillen. In de heidens Christelijke Kerken hebben zij zich daarop weliswaar georiŽnteerd, maar daar toch, mede onder heidense invloeden, hun eigen invulling aan gegeven. Die invulling is anders tussen de verschillende kerken: tussen oost en west, maar ook in de verschillende hoofdstromingen zijn er weer onderlinge verschillen aan te wijzen. Die diversiteit is in mijn ogen waardevol. Laten wij voor alles elkaar toch respecteren en waarderen in de geest van de oecumene. Bij de mini-overdenkingen wordt een jaarindeling gevolgd uit het boekje Met de Bijbel het jaar door [NCRV schoolradio], die uiteindelijk gebaseerd is op de Rooms Katholieke traditie.

 

Minioverdenkingen

Voor de PDF-bestanden hieronder gegeven dient u te beschikken over een PDF reader (te downloaden via https://get.adobe.com/nl/reader/)].

 

2016/2017

 

Uit de Kerstkring:

-

 

Uit de Paaskring:

 

- Zondag Sexagesima

Word [tekstbestand]

PDF [tekstbestand]

WAV [geluidsbestand]

 

- Zondag Quinquagesima

Word [tekstbestand]

PDF [tekstbestand]

WAV [geluidsbestand]

 

- Aswoensdag

Word [tekstbestand]

PDF [tekstbestand]

WAV [geluidsbestand]

 

- Zondag Invocavit Me

Word [tekstbestand]

PDF [tekstbestand]

WAV [geluidsbestand]

 

- Zondag Reminiscere

Word [tekstbestand]

PDF [tekstbestand]

WAV [geluidsbestand]

 

 

Uit de Zomerkring

x

 

Uit de Herfstkring

x