Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift:

 

 

Download hier uw Bijbel, NBG-uitgave Statenvertaling van 1935 in de spelling van De Vries en Te Winkel. Helaas ontbreken (nog) de deuterocanonieke boeken, die in genoemde uitgave overigens niet voorkomen.

Voorwoord.

Genesis

Exodus

Leviticus

Numeri

Deuteronomium

Jozua

Richteren

Ruth

I SamuŽl

II SamuŽl

I Koningen

II Koningen

I Kronieken

II Kronieken

Ezra

Nehemia

Esther

Job

Psalmen

Spreuken

Prediker

Hooglied

Jesaja

Jeremia

Klaagliederen

EzechiŽl

DaniŽl

Hosea

JoŽl

Amos

Obadja

Micha

Nahum

Habakuk

Zefanja

HaggaÔ

Zacharia

Maleachi

MattheŁs

Marcus

Lucas

Johannes

Handelingen

Romeinen

I CorinthiŽrs

II CorinthiŽrs

Galaten

EfeziŽrs

Filippenzen

Colossenzen

I Thessalonicenzen

II Thessalonicenzen

I TimothťŁs

II TimothťŁs

Titus

Filťmon

HebreŽrs

Jacobus

I Petrus

II Petrus

I Johannes

II Johannes

III Johannes

Judas

Openbaring