Welkom op de website van Stibehest

 

Stibehest staat voor Stichting tot Behoud en Herstel van Spoor en Taluud. De stichting is opgericht op 20 september 1985, door steun van wijlen mevrouw P. de Hamer-Van Belzen.

 

De Stichting heeft zich ingezet voor het behoud van het station in Arnemuiden [dat het behouden is, is overigens niet de verdienste van deze stichting geweest, maar van veel verschillende personen en instanties, waaronder de gemeenteraad van Arnemuiden, dr. ir. H. Hoestra van deBond Heemschut en van het Cuypers Genootschap, en zeker ook van de NS.

 

Ook heeft zij zich ingezet voor het seinhuis dat in Middelburg stond, en dat nu in Goes staat, op het terrein van de Stoomtrein Goes-Borsele. En alweer is het zeker niet de verdienste van de stichting geweest dat het is behouden: wel heeft het een bescheiden rol gespeeld dat het ten tijde van de buitengebruikstelling niet is gesloopt: de gemeente Middelburg die garant wilde staan, ir. J. Snoeij heeft hier een belangrijke rol gespeeld, de heer G.B. Schoenmakers, en ook dient wijlen de heer W.F. Jansen Wz. te worden genoemd van de Stichting tot Behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek in het Zuiden van Nederland, en vele, vele anderen dat het toen gehuurd kon worden is in eerste instantie te danken aan wijlen mevrouw P. de Hamer-Van Belzen, en de familie Rondeel zaliger gedachten uit Leidschendam, en de heer C. van der Poel, die de bovenkant van het seinhuis heeft gehuurd. Maar het komt zeker niet door het Stibehest dat het nog bestaat. Hier hebben velen zich voor ingezet: wijlen drs. P.J. Smallegange en wijlen dhr. J. van Wallenburg van de Stichting Vrienden van Middelburg; de gemeenteraad van Middelburg, burgemeester mr. L.H.B. Spahr van der Hoek, dhr. P. Bruijnooge, de heer R. Stoffels, de Stoomtrein Goes-Borsele, de heer Smits, de heer Schild, de heer Boone, dr. ir. H. Hoestra, en nog vele anderen, die de voorzitter van de stichting bijzonder veel dank verschuldigd is. Ook allen, die zich achter de actie voor het behoud van het seinhuis hebben geschaard.

 

Voorts heeft zij zich ingezet voor het behoud van de oude Sloelijn: het streven was naar een lijn die in gebruik was, dan het behoud van de rails, dan het behoud van het taluud. Dat uiteindelijk het taluud is blijven liggen is zonder meer de verdienste van de Stichting Behoud Zak van Zuid-Beveland, de BZZB. En natuurlijk ook van de gemeenten Borsele en Goes, en zeker van het Zeeuws Landschap; daarnaast van de Stichting Molen de Vijf Gebroeders, en de Zeeuwse Milieufederatie; en ook hier: nog vele anderen.

De Stichting is allen bijzonder erkentelijk voor steun en inzet.

 

Wat zijn de activiteiten van de stichting op dit moment?

De stichting staat op dit moment op "slaapstand".

 

Dat wil niet zeggen dat er nu niets te doen is; ook in "slaapstand" zijn er algemene zaken die toch geregeld moeten worden.

De historie van de spoorwegen vraagt er eigenlijk naar om verder te worden onderzocht, en ook op het gebied van flora en fauna rond het spoor is nog genoeg te doen.

En er is nog genoeg te behouden en te herstellen.

 

Wenst u de stichting te steunen, op welke wijze ook, is dat van harte welkom:

als vrijwilliger;

maar ook als donateur.

Voor dit laatste is een [jaarlijkse] overboeking van minimaal 5 euro, met de vermelding: "donatie" en het betreffende jaar, voldoende.

IBAN-nummer Stibehest: NL88BUNQ2290883565.

 

Kamer van Koophandelnummer: 41114060.

 

Voor contact zend a.u.b. een e-mail naar a.de_hamer@zeelandnet.nl.

 

Correspondentieadres:

Stibehest,

t.a.v. A. de Hamer,

Houwerstraat 13,

4341 GS Arnemuiden.

 

Bellen mag ook:

(0118) 60 18 84, vraag naar Aarnoud de Hamer.